Autoriteit en Criminaliteit deel I

Autoriteit en Criminaliteit deel I     Misdaad: In het kort kan een definitie als volgt worden opgesteld (Wiki): “Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld. Wat als criminaliteit wordt beschouwd, kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij, al naar gelang van de heersende … Lees verder Autoriteit en Criminaliteit deel I